Nokian Eräveikkojen hallitus on syksyllä 2022 hyväksynyt turvallisen tilan periatteet. Noudatamme näitä periaatteita kaikessa toiminnassa ja tapahtumissa.

Avoin vuorovaikutus, oppiminen ja kohtaaminen toteutuu paremmin, kun jokainen tulee kohdatuksia omana itsenään eikä kenenkään tarvitse pelätä häirintää tai syrjintää. Siksi pyydämme kaikkia toimintaamme ja tapahtumiimme osallistuvia noudattamaan turvallisen tilan periaatteita.

Lippukunnassamme toimii myös turva-aikuinen, jolta voi kysytä tai jolle voi kertoa omasta tai muiden kaltoinkohtelusta, syrjinnästä tai häirinnästä. Turva-aikuinen ohjaa ja opastaa niin lapsia, nuoria kuin johtajiajin ja häneen voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.