Nokian Eräveikkojen turvallisen tilan periaatteet

(päivitetty syksyllä 2022)

Yleistä

Partioon on jokainen tervetullut riippumatta yksilön ominaisuuksista, kuten ulkonäöstä tai sukupuolesta, tai yksilön elämänkatsomuksesta, kulttuurista, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilasta.

Jotta partio oikeasti kuuluisi kaikille, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millaista toimintaympäristöä luomme johtaessamme ryhmiä, järjestäessämme tapahtumia tai vaikka osallistuessamme johtajaneuvostoihin. Kunnioitus toisia kohtaan on turvallisemman toiminnan kulmakivi.

Turvallisemman tilan periaatteilla pyritään yhteisönä luomaan käytäntöjä, jotka saavat kaikki tapahtumaan tai toimintaan osallistuvat tuntemaan olonsa turvalliseksi. Turvallisuudella tarkoitetaan tässä fyysistä ja henkistä turvallisuutta. Turvallisemman tilan toteutuessa kaikki voivat osallistua toimintaan ilman pelkoa tai huolta tulla loukatuksi, kiusatuksi, vähätellyksi tai satutetuksi millään tavalla.

Aina vaikeita tilanteita ja kiusaamista ei pystytä kokonaan välttämään, mutta turvallisemman tilan periaatteiden kautta voimme antaa keinoja turvallisen ja hyvän harrastusympäristön luomiseen ja tällä tavoin puuttua mm. kiusaamiseen partiossa.

Periaatteet

Ollaan avoimia

 • Otetaan uudet aiheet ja ihmiset vastaan ennakkoluulottomasti
 • Muistetaan, että ei ole vain yhtä oikeaa tapaa olla tai osallistua, vaan jokainen yksilö on erilainen ja yhtä arvokas
 • Kuunnellaan avoimesti toisten kokemuksia
 • Kannustetaan ja annetaan tilaa
 • Pidetään huolta, että kaikilla on mahdollisuus osallistua aktiviteetteihin ja keskusteluun.
 • Kannustetaan kaikkia jakamaan mielipiteitään ja kokemuksiaan oman halunsa mukaan. Onko ryhmässä jäseniä, jotka jäävät usein kuulematta tai joiden päälle puhutaan? Pidetään huolta, että myös he tulevat kuulluksi.

Kunnioitetaan kaikkia

 • Annetaan kaikkien olla omia itsejään toisia kunnioittavalla tavalla
 • Kiinnitetään huomiota sanavalintoihin, ei käytetä syrjivää, väheksyvää tai vihamielistä kieltä, ei suljeta ketään pois keskustelusta
 • Muistetaan, että syrjivä puhe ei välttämättä ole suoraa puhetta, vaan syrjivää ilmapiiriä voi rakentaa ”vahingossa” (esim. seksuaalivähemmistöjä syrjivä puhe keskustelussa, jossa oletetaan, että kaikkihan täällä on heteroja)

Muistetaan kaikkien omat rajat

 • Jokaisen ihmisen omia asettamiaan rajoja esimerkiksi liittyen koskemattomuuteen tai jaksamiseen täytyy kunnioittaa
 • Kenenkään ei tarvitse perustella rajojaan tai tulla kyseenalaistetuksi asettamistaan rajoista.
 • Aktiviteetteja tehdessä huomioidaan se, että ei ole pakko leikkiä leikkejä, joissa kosketetaan tai jotka muuten tuntuvat epämukavalta ryhmäläisen mielestä. Osallistumiseen voi kannustaa, mutta ei painostaa. Ei tarkoittaa aina ei.
 • Etäkokouksissa muistetaan se, että kameraa ei ole pakko pitää päällä, mikäli osallistuja ei sitä halua tehdä

Ei oleteta

 • Jokaisella on oikeus määritellä itsensä
 • Ei tehdä (ääneen) oletuksia ja yleistyksiä kenenkään taustoista, terveydentilasta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, perheestä, uskonnosta, kansallisuudesta jne.Kaikki tekevät oletuksia joka tapauksessa, mutta omat oletukset on hyvä pyrkiä tiedostamaan ja kyseenalaistamaan
  • esim. onko ryhmäsi nuori sanonut olevansa tyttö? Vai oletko tehnyt oletuksen ulkoisten tekijöiden perusteella?
 • Annetaan siis tilaa kaikkien kertoa itsestään juuri niin paljon kuin haluavat Vältämme olettamasta (ääneen), jotta kaikilla on tila olla oma itsensä ja mahdollisuus kasvaa omassa identiteetissään

Puututaan

 • Mikäli todistetaan huonoa käytöstä, kiusaamista tai häirintää, siihen puututaan. Tai pyydetään jotakuta muuta puuttumaan, jos ei itse pystytä
 • Apua voi pyytää monelta taholta: Ryhmän johtaja, luotsi, lippukunnan turva-aikuinen, lippukunnanjohtaja, valmentaja, piiritoimiston aluetyön järjestökoordinaattorit.

Annetaan tilaa myös kysymyksille ja erehdyksille

 • Jokainen mokaa joskus, mokasta otetaan vastuu ja pyydetään anteeksi.