Yleistä Nokian Eräveikoista

Hienoa, että olette valinneet partion harrastukseksenne! Täältä löydätte hieman tietoa Eräveikkojen lippukunnasta ja partiosta yleisestikin. Toivottavasti niistä on apua partiotaipaleen ensi askelissa. Lisää NoErista löydätte täältä.

Toiminnassa toteutamme partio-ohjelmaa vapaaehtoisvoimin. Viikoittaisten kokoontumisten lisäksi perinteisiimme kuuluu toiminta luonnossa, retkeily, kisat ja leirit. Olemme aktiivinen ja kasvava erälippukunta. Meillä on hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki.

Nokian Eräveikkojen kaikkien ikäkausien jokavuotisia yhteisiä tapahtumia:

– Uusien partiolaisten lupauksenantotilaisuus lokakuussa

– Joulumyyntikampanja marras-joulukuussa

– Joulujuhla joulukuussa

– Talvileiri (ei sudenpennut) helmi-maaliskuussa

– Yrjönpäivänjuhla huhtikuussa

– Partioparaati, Reissu, toukokuussa

– Koko lippukunnan yhteinen kesäleiri kesä-heinäkuussa

Lisäksi eri ikäkausilla on runsaasti omia perinteisiä tapahtumia. Ajankohtaisia tapahtumia löytyy tapahtumat-sivulta.

Yleistä partiossa

Partion paikallisyhdistys on lippukunta, jonka sisällä partiolaiset toimivat pienemmissä ryhmissä: ikäkautensa mukaan laumassajoukkueessa tai vartiossa. Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja oppii, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Pienryhmässä muodostuu myös hyvä yhteishenki ja lapset ja nuoret saavat tukea vertaisistaan

Partiotoiminnan tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ja nuori oppii toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön

Partiolupaus on yhteistä kaikille maailman partiolaisille. Se ei ole vala vaan lupaus, joka velvoittaa meitä pyrkimään joka päivä kohti partioihanteita, parhaan kykymme mukaan. Partiossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. Kehitystä tukevat seuraavat periaatteet: toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen avartuminen ja usko korkeampaan.

Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Se on nuorten toimintaa, jossa tarvitaan eri-ikäisiä aikuisia ohjaamassa ja tukemassa lasten ja nuorten kasvua. Toiminta on avointa kaikille. Se on puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa. Yhteensä meitä on lähes 45 miljoonaa yli 200 maassa, Suomessa n. 60 000. Nokian Eräveikkojen partiopiiri on Hämeen Partiopiiri ry, jossa on noin 11 000 hämäläistä partiolaista.

Ikäkaudet Nokian Eräveikoissa

Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tekevät pieniä päiväretkiä ja syksyn lopuksi pääsevät osallistumaan lippukunnan perinteiselle yöretkelle. Yöretkellä nukutaan sisällä, ja harjoitellaan ensimmäisiä retkitaitoja reippaan ulkotoiminnan ohessa. Kaikki lippukunnan sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa syksyllä ja keväällä.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi! Seikkailija on toimelias, neuvokas, oikeudenmukainen ja yhteistyökykyinen. Hänellä on energiaa tiedollisiin, sosiaalisiin ja liikunnallisiinkin haasteisiin.

Seikkailijoiden perusohjelma kestää kaksi vuotta. Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Ohjelma alkaa kuukauden kestävällä tervetuloa-vaiheella, jonka aikana tutustutaan omaan seikkailijajoukkueeseen ja partioon. Tervetuloa-vaiheen jälkeen siirrytään tekemään pääilmansuuntia: pohjoista, etelää, itää ja länttä. Kukin pääilmansuunta sisältää parikymmentä aktiviteettia. Valinnaisuutta ohjelmaan tuovat taitomerkit, jotka tarjoavat mielekästä tekemistä erityisesti seikkailijoiden koloiltoihin. Jokaisen seikkailijavuoden päättää juonellinen seikkailijapeli eli sepeli. Sepeli on maastoleikki, jonka tarkoituksena on koetella vuoden aikana opittuja taitoja hauskalla tavalla.

Seikkailijoiden omia tapahtumia vuodenaikana (lippukunnan yhteisten tapahtumien ja retkien lisäksi:

 • – Viikoittaiset kokoontumiset kololla
 • – Seikkailijajoukkueen omat retket (1-2 yötä), 1-2 retkeä toimintakaudessa
 • – Seikkailijaikäkauden yhteinen yöretki syyskuun loppupuolella
 • – Piirin partiotaitokilpailut lokakuussa
 • – Uusien seikkailijoiden lupauksenantotilaisuus lokakuussa
 • – Seikkailijaikäkauden yhteinen korttelisuunnistus loppusyksystä
 • – Sepeli tapahtuma perinteisesti kesäleirin yhteydessä
 • – Seikkailijaikäkauden yhteinen ’liikuntapäivä’ keväällä

Tarpojat

Tarpoja on 12-15 –vuotias nuori. Tarpojaikäkausi kestää Nokian Eräveikoissa 3 vuotta. Tarpojat muodostavat tarpojaryhmän, eli vartion. Vartion koko on yleensä 4-12 tarpojaa. Vartiota johtaa samoajaikäinen (15-17 v.) vartionjohtaja. Vartionjohtaja suunnittelee ja johtaa viikkotoimintaa sekä vartion retkiä. Jokaisen vartion tukena toimii lisäksi aikuinen (luotsi).

Tarpojaikäkaudessa korostuu partiomenetelmän (miten partiossa toimitaan) osista vartiojärjestelmä enemmän kuin edeltävissä ikäkausissa. Vartiojärjestelmän ajatuksena on että toimitaan vertaisryhmässä, joissa päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta. Tarkoituksena on kasvaa toimimaan ryhmän jäsenenä ja ottaa ryhmän toiminnasta suurempi vastuu kuin edeltävissä ikäkausissa. Vartio toimii siis pääasiassa keskenään samoajaikäisen vartionjohtajan johdolla (aikuisen luotsin ollessa saatavilla, mutta ei läheskään aina läsnä vartion kokouksissa ja retkillä). Vastuun kasvaminen tarpojalle näkyy myös vartion toiminnan tiedotuksessa. Vartionjohtaja tiedottaa vartion toiminnasta suoraan tarpojille ja tarpoja oppii ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan. Toimintakauden päätapahtumista tulee tietoa myös tietoa suoraan vanhemmille. Näitä tiedotteita tulee noin kahdesti kaudessa.

Tarpojien ohjelma koostuu puolen vuoden mittaisista tarpoista (ohjelmakokonaisuuksista). Tarppoja ovat leiri, luovuus, selviytyminen, yhteiskunta, minäminä ja kaupunki. Kaikkien tarppojen tehtävät (aktiviteetit) ovat partion kasvatustavoitteiden eri ryhmistä; Suhde itseen, Suhde toiseen, Suhde yhteiskuntaan ja Suhde ympäristöön. Tarpon aktiviteetteja tehdään viikoittaisissa kokoontumisissa, vartion omilla retkillä (vartion johtajan järjestämiä) sekä koko ikäkauden tarpojatapaamisissa (KITT). Tarpon päätteeksi vartio osallistuu majakka tapahtumaan, joka kestää muutamasta tunnista aina kahden yön retkeen riippuen majakasta.

Tarpojien omia tapahtumia vuodenaikana (lippukunnan yhteisten tapahtumien ja retkien lisäksi:

 • – Viikoittaiset kokoontumiset kololla
 • – Vartion omat retket (1-2 yötä), 1-2 retkeä toimintakaudessa
 • – KITT tapaamiset (1-2 toimintakaudessa)
 • – Tarpojien Koitto vaellus lokakuun lopussa
 • – Piirin partiotaitokilpailut huhti-toukokuussa
 • – Majakka tapahtuma aina tarpon lopussa

Samoajat

Samoajat ovat 15-17 -vuotiaita partiolaisia. Samoajat toimivat yhdessä tai useammassa ryhmässä, kyseisen toimintavuoden osallistujamäärästä riippuen. Kokoontumisia järjestetään viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja, jonka tehtävää on yleensä kierrätetty vartion jäsenten kesken. Toiminnasta vastaa ja tukea antaa aikuinen luotsi.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Samoajavartion omassa toiminnassa korostuu vapaaehtoisuus, valinnaisuus ja virkistävyys arkisen partiotoiminnan tasapainottajana.

Vaeltajat

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–6 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Vaeltajien toiminnassa painottuu vastuun otto omasta partiotoiminnasta ja pikku hiljaa myös nuorempien ikäkausien toiminnan mahdollistaminen. Vaeltajaikäkauteen kuuluu keskeisenä osana partionjohtajan peruskurssi. Ensimmäisen vuoden vaeltajat avaavat toiminnan Suomi-projektilla. Viimeisenä vuonna on tarkoitus tehdä myös jokin ulkomaan projekti.

Perhepartio

Nokian eräveikkojen perhepartio kokoontuu kuukausittain ympäri Pirkanmaata. Sopeutamme ohjelman pienimmän osallistujan mukaan. Yleisimmin menemme metsäretkelle, jossa tutustumme luontoon ja siinä sivussa opimme partiotaitoja. Perhepartioon ovat tervetulleita kaikki, kunhan alle 15 -vuotiaalla on mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä (vanhempi kummi tai joku muu). Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan aina omaan lähipiiriin kuuluvan aikuisen vastuulla ja valvonnassa.

Partioasu

Perus partioasuun kuuluvat huivi ja paita. Jokainen partiolupauksen antava Eräveikko saa lippukunnalta huivin ja paitaan kiinnitettävät ns lupausmerkit, eli maailmanjärjestötunnukset. Eräveikoilla on lisäksi oma huivimerkki, jonka voi ostaa koloiltojen yhteydessä hintaan 5€. Merkki kiinnitetään ompelemalla huiviin. Sudenpentujen paitana on tummansininen partiocollege. Seikkailijoiden ja sitä vanhempien käyttämä partiopaita on Eräveikoilla ruskea. Lisäksi partioasuun voi halutessaan ostaa partiovyön ja päähineen, sudenpennuilla väiski ja vanhemmilla tummansininen baretti. Sudenpentujen sinisistä paidoista lippukunta tekee yhteistilauksen toimintakauden alussa. Vanhempien ikäkausien paitoja voi ostaa esimerkiksi Scandian Outdoorista Tampereelta

(https://scandinavianoutdoor.fi/partiotuote/partio/partioasut/partiopaita-05-ruskea-lasten/).

Malli sudenpentujen ja seikkailijoiden merkkien ompelemisesta ja linkki muiden ikäkausien merkkiohjeisiin löytyy linkistä ja kuvasta. https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partioasu-ja-merkit/

Kuksa

Partiolaisten jäsenrekisteri on nimeltään Kuksa. Kuksan kautta huoltaja pystyy ilmoittamaan lapsensa partioon ja erilaisiin partiotapahtumiin. Kuksasta näkee myös avoimet laskut ja siellä voi itse muokata joko lapsen tai huoltajien tietoja. Seikkaperäiset huoltajan ohjeet Kuksan käyttöön löytyvät osoitteesta: https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/kuksa-huoltajan-ohjeet/

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/06/Kuksa-Huoltajalle.pdf

Mitä partio maksaa?

Partio on edullinen harrastus. Kaikki lippukunnan toimijat ja ryhmien vetäjät tekevät tätä vapaa-ajallaan ilman korvausta. Maksamalla noin 70 euroa vuodessa (2020) saat osallistua lippukuntasi, piirisi ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Samalla kuulut kansainväliseen partioliikkeeseen. Maksuun sisältyy sekä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n, partiopiirin sekä lippukunnan jäsenmaksu. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset, alennetun III-maksun maksavat 4-6 -vuotiaat perhepartiolaiset.

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota. Vapautusta voi anoa vasta sen jälkeen kun jäsenmaksulasku on saapunut, mutta kuitenkin ennen laskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää partiopiiri, johon partiolaisen lippukunta kuuluu. Lue lisää jäsenmaksuvapautuksesta Hämeen Partiopiirin sivuilta.

Jäsenmaksun lisäksi kerätään osallistumismaksuja tapahtumiin. Retki- ja leirimaksut vaihtelevat kustannusten mukaisesti. Tyypillisesti lippukunnan retket maksavat 5 € / alkava vuorokausi ja leirit noin 10 € / vrk.

Lisäksi partiossa tarvitaan retkillä ja leireillä erilaisia varusteita (mm. rinkka, makuupussi ja –alusta, puukko, ruokailuvälineet, taskulamppu) ja soveltuva vaatetus. Myös partioasu tulee hankittavaksi ainakin sudenpentu- ja seikkailijaikäkauden alussa.

Retkien ja leirien perusehdot

Retkille ja leireille ilmoittautumiset ovat sitovia tapahtuman ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Mahdollinen peruutus osallistumiseen tulee tehdä tapahtuman johtajalle ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Tapahtuman osallistumismaksu laskutetaan kokonaisuudessaan ilmoittautuneilta. Korvausta kuluihin voi halutessaan anoa partiovakuutuksesta (partiovakuutus on aina tapaturma- ja matkavakuutuksen osalta toissijainen). Lisätietoja:

Partio on kiusaamisvapaa harrastus, ja täten olemme listanneet sen tapahtumien perusehtoihin. Toivomme, että tapahtumissamme ei ilmenisi kiusaaamista ja pyrimme ehkäisemään sitä kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Lippukunnan jäsenyyden päättäminen

Jos partioharrastus päättyy, tulee jäsenyyden päättymisestä ilmoittaa sekä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajalle että oman ryhmän johtajalle. Lippukunta päättää jäsenyyden lippukunnassa sekä Suomen Partiolaisissa. Kun jäsenyys on päätetty oikein, jäsen eikä huoltaja(t) saa enää laskuja tai partiopostia.