Ikäkaudet Nokian Eräveikoissa

Kaikkien ikäkausien jokavuotisia yhteisiä tapahtumia:

 • Uusien partiolaisten lupauksenantotilaisuus lokakuussa (yhdessä kaikkien nokialaisten partiolippukuntien kanssa).
 • Joulumyyntikampanja marras-joulukuussa (tärkein varainkeruumme).
 • Joulujuhla joulukuussa.
 • Talvileiri (ei sudenpennut) helmi-maaliskuussa.
 • Yrjönpäivänjuhla huhtikuussa.
 • Partioparaati, Reissu, toukokuussa.
 • Koko lippukunnan yhteinen kesäleiri kesä-heinäkuussa.

Lisäksi eri ikäkausilla on runsaasti omia perinteisiä tapahtumia. Ajankohtaisia tapahtumia löytyy tapahtumat-sivulta.

Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tekevät pieniä päiväretkiä ja syksyn lopuksi pääsevät osallistumaan lippukunnan sudenpentujen perinteiselle yöretkelle, Hukka-retkelle. Yöretkellä nukutaan sisällä, ja harjoitellaan ensimmäisiä retkitaitoja reippaan ulkotoiminnan ohessa.

Talviretkeilytaitoja harjoitellaan mm. NoErin sudenpentujen yhteisessä talviretkipäiväss, TalviHukassa. Lisäksi kaikki lippukunnan sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä. Sudenpennuilla on mahdollisuus osallistua Hämeen Partiopiirin järjestämään sudenpentutapahtumaan syksyllä sekä sudenpentujen partiotaitokilpailuihin keväällä. Nämä tapahtumat ovat hienoja tilaisuuksia nähdä partiotoimintaa oman lippukunnan ulkopuolella.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi! Seikkailija on toimelias, neuvokas, oikeudenmukainen ja yhteistyökykyinen. Hänellä on energiaa tiedollisiin, sosiaalisiin ja liikunnallisiinkin haasteisiin.

Seikkailijoiden perusohjelma kestää kaksi vuotta. Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Ohjelma alkaa kuukauden kestävällä tervetuloa-vaiheella, jonka aikana tutustutaan omaan seikkailijajoukkueeseen ja partioon. Tervetuloa-vaiheen jälkeen siirrytään tekemään pääilmansuuntia: pohjoista, etelää, itää ja länttä. Kukin pääilmansuunta sisältää parikymmentä aktiviteettia. Valinnaisuutta ohjelmaan tuovat taitomerkit, jotka tarjoavat mielekästä tekemistä erityisesti seikkailijoiden koloiltoihin. Jokaisen seikkailijavuoden päättää juonellinen seikkailijapeli eli sepeli. Sepeli on maastoleikki, jonka tarkoituksena on koetella vuoden aikana opittuja taitoja hauskalla tavalla.

Seikkailijoiden omia tapahtumia vuodenaikana (lippukunnan yhteisten tapahtumien ja retkien lisäksi):

 • Viikoittaiset kokoontumiset kololla.
 • Seikkailijajoukkueen omat retket (1-2 yötä), 1-2 retkeä toimintakaudessa.
 • Seikkailijaikäkauden yhteinen yöretki syyskuun loppupuolella.
 • Piirin partiotaitokilpailut lokakuussa.
 • Uusien seikkailijoiden lupauksenantotilaisuus lokakuussa (yhdessä kaikkien nokialaisten lippukuntien kanssa).
 • Seikkailijaikäkauden yhteinen korttelisuunnistus loppusyksystä.
 • Sepeli tapahtuma perinteisesti kesäleirin yhteydessä tai koko Nokian yhteinen Sepeli loppukeväästä.
 • Seikkailijaikäkauden yhteinen ’liikuntapäivä’ keväällä.

Tarpojat

Tarpoja on 12-15 –vuotias nuori. Tarpojaikäkausi kestää Nokian Eräveikoissa 3 vuotta. Tarpojat muodostavat tarpojaryhmän, eli vartion. Vartion koko on yleensä 4-12 tarpojaa. Vartiota johtaa samoajaikäinen (15-17 -v.) vartionjohtaja. Vartionjohtaja suunnittelee ja johtaa viikkotoimintaa sekä vartion retkiä. Jokaisen vartion tukena toimii lisäksi aikuinen (luotsi).

Tarpojaikäkaudessa korostuu partiomenetelmän (miten partiossa toimitaan) osista vartiojärjestelmä enemmän kuin edeltävissä ikäkausissa. Vartiojärjestelmän ajatuksena on että toimitaan vertaisryhmässä, joissa päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta. Tarkoituksena on kasvaa toimimaan ryhmän jäsenenä ja ottaa ryhmän toiminnasta suurempi vastuu kuin edeltävissä ikäkausissa. Vartio toimii siis pääasiassa keskenään samoajaikäisen vartionjohtajan johdolla (aikuisen luotsin ollessa saatavilla, mutta ei läheskään aina läsnä vartion kokouksissa ja retkillä). Vastuun kasvaminen tarpojalle näkyy myös vartion toiminnan tiedotuksessa. Vartionjohtaja tiedottaa vartion toiminnasta suoraan tarpojille ja tarpoja oppii ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan. Toimintakauden päätapahtumista tulee tietoa myös tietoa suoraan vanhemmille. Näitä tiedotteita tulee noin kahdesti kaudessa.

Tarpojien ohjelma koostuu puolen vuoden mittaisista tarpoista (ohjelmakokonaisuuksista). Tarppoja ovat leiri, luovuus, selviytyminen, yhteiskunta, minäminä ja kaupunki. Kaikkien tarppojen tehtävät (aktiviteetit) ovat partion kasvatustavoitteiden eri ryhmistä; suhde itseen, suhde toiseen, suhde yhteiskuntaan ja suhde ympäristöön. Tarpon aktiviteetteja tehdään viikoittaisissa kokoontumisissa, vartion omilla retkillä (vartion johtajan järjestämiä) sekä koko ikäkauden tarpojatapaamisissa (KITT). Tarpon päätteeksi vartio osallistuu majakka tapahtumaan, joka kestää muutamasta tunnista aina kahden yön retkeen riippuen majakasta.

Tarpojien omia tapahtumia vuodenaikana (lippukunnan yhteisten tapahtumien ja retkien lisäksi):

 • Viikoittaiset kokoontumiset kololla.
 • Vartion omat retket (1-2 yötä), 1-2 retkeä toimintakaudessa.
 • KITT tapaamiset (1-2 toimintakaudessa).
 • Tarpojien Koitto vaellus lokakuun lopussa.
 • Piirin partiotaitokilpailut huhti-toukokuussa.
 • Majakka tapahtuma aina tarpon lopussa.

Samoajat

Samoajat ovat 15-17 -vuotiaita partiolaisia. Samoajat toimivat yhdessä tai useammassa ryhmässä, kyseisen toimintavuoden osallistujamäärästä riippuen. Kokoontumisia järjestetään viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja, jonka tehtävää on yleensä kierrätetty vartion jäsenten kesken. Toiminnasta vastaa ja tukea antaa aikuinen luotsi.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus (ROK) ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Samoajavartion omassa toiminnassa korostuu vapaaehtoisuus, valinnaisuus ja virkistävyys arkisen partiotoiminnan tasapainottajana.

Vaeltajat

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–6 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Vaeltajien toiminnassa painottuu vastuunotto omasta partiotoiminnasta ja pikku hiljaa myös nuorempien ikäkausien toiminnan mahdollistaminen. Vaeltajaikäkauteen kuuluu keskeisenä osana partionjohtajan peruskurssi (PJPK). Ensimmäisen vuoden vaeltajat avaavat toiminnan Suomi-projektilla. Viimeisenä vuonna on tarkoitus tehdä myös jokin ulkomaanprojekti.

Perhepartio

Nokian Eräveikkojen perhepartio kokoontuu kuukausittain ympäri Pirkanmaata. Ohejlma sopeutetaan pienimmän osallistujan mukaan. Yleisimmin retkeillään metsässä, jossa tutustutaan luontoon ja siinä sivussa opitaan partiotaitoja. Perhepartioon ovat tervetulleita kaikki, kunhan alle 15-vuotiaalla on mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä (huoltaja, kummi tai joku muu). Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan aina omaan lähipiiriin kuuluvan aikuisen vastuulla ja valvonnassa.