Lippukunta

Partion paikallisyhdistys on lippukunta, jonka sisällä partiolaiset toimivat pienemmissä ryhmissä: ikäkautensa mukaan laumassa, joukkueessa tai vartiossa. Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja oppii, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Pienryhmässä muodostuu myös hyvä yhteishenki ja lapset ja nuoret saavat tukea vertaisistaan

Tarkoitus

Partiotoiminnan tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ja nuori oppii toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Lupaus

Partiolupaus on yhteistä kaikille maailman partiolaisille. Se ei ole vala vaan lupaus, joka velvoittaa meitä pyrkimään joka päivä kohti partioihanteita, parhaan kykymme mukaan. Partiossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. Kehitystä tukevat seuraavat periaatteet: toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen avartuminen ja usko korkeampaan.

Partio on vapaaehtoistoimintaa

Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Se on nuorten toimintaa, jossa tarvitaan eri-ikäisiä aikuisia ohjaamassa ja tukemassa lasten ja nuorten kasvua. Toiminta on avointa kaikille. Se on puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa. Yhteensä meitä on lähes 45 miljoonaa yli 200 maassa, Suomessa n. 60 000. Nokian Eräveikkojen partiopiiri on Hämeen Partiopiiri ry, jossa on noin 11 000 hämäläistä partiolaista.

Asiointipalvelu

Partion asiointipalvelu on helppokäyttöinen palvelu jäsenille ja huoltajille. Sitä kautta hoituu tavallisimmat jäsenyyteen liittyvät toimenpiteet. Asiointipalvelun kautta huoltaja pystyy ilmoittamaan lapsensa erilaisiin partiotapahtumiin, lukea ajankohtaisia viestejä ja nähdä tärkeät yhteystiedot. Asiointipalvelusta näkee myös avoimet laskut ja siellä voi itse muokata joko lapsen tai huoltajien tietoja. Seikkaperäiset huoltajan ohjeet Asiointipalvelun käyttöön löydät Suomen Partiolaisten ohjesivulta.