NoErin samoajat (15-17-vuotiaat) ovat kirjoittaneet aloitteen kuntalaisaloite.fi-palveluun, joka luovutetaan Nokian kaupunginjohtajalle tortaina 9.11.2023.

Pyydämme kaikkia nokialaisia allekirjoittamaan tämän vetoomuksen ennen torstai-iltapäivää. Aloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/34720

Aloite koskee lippukunnan nykyistä kokoontumistilaa eli koloa, joka on saanut purkutuomion. Kiitämme jokaista aloitteen allekirjoittanutta.